Prim-ministru

Decizia nr. 78/2020 privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Tiberiu Horațiu Gorun, director executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Gorj, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere propunerea Ministerului Finanțelor Publice, formulată prin Adresa nr. 5.065 din 9 ianuarie 2020, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/107 din 10 ianuarie 2020, precum și Adresa nr. 1.562/2020 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,

în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. b) și f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tiberiu Horațiu Gorun, director executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Gorj, exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice, pentru o perioadă de 6 luni.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Antonel Tănase

București, 21 ianuarie 2020.

Nr. 78.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...