Prim-ministru

Decizia nr. 75/2020 privind constituirea Grupului de lucru interministerial în domeniul anti-doping

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 24 alin. (2) și art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Grupul de lucru interministerial în domeniul anti- doping, având ca scop o mai bună cooperare între autoritățile și instituțiile publice, în vederea prevenirii, depistării și combaterii dopajului în sport, denumit în continuare Grupul de lucru, organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică.

Art. 2. -

(1) Grupul de lucru este format din reprezentanți la nivel de secretar de stat și personal de specialitate din cadrul instituțiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, desemnați prin act administrativ al conducătorului instituției.

(2) Coordonarea Grupului de lucru este asigurată de către reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului.

(3) Secretariatul tehnic al Grupului de lucru este asigurat de către Ministerul Tineretului și Sportului.

(4) La ședințele Grupului de lucru pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai altor instituții publice cu atribuții în domeniu.

Art. 3. -

Grupul de lucru are următoarele obiective principale:

1. monitorizarea verificării de către instituțiile publice abilitate a modului în care toate structurile sportive naționale respectă obligațiile prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza datelor și informațiilor furnizate de instituțiile cu atribuții în domeniul combaterii fenomenului de dopaj în sport;

2. identificarea serviciilor medicale efectuate în unitățile sanitare din România care presupun realizarea tratamentelor medicale de terapie intravenoasă cu laser și a altor proceduri medicale interzise de Agenția Mondială Anti-Doping;

3. analiza rezultatelor investigațiilor efectuate la furnizorii de servicii medicale din România care oferă proceduri și tratamente medicale de terapie intravenoasă cu laser interzise de Agenția Mondială Anti-Doping;

4. formularea de propuneri pentru modificarea legislației specifice, în scopul valorificării și implementării rezultatelor activităților prevăzute la pct. 2.

Art. 4. -

Grupul de lucru se reunește în ședințe ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare.

Art. 5. -

În cadrul primei ședințe a Grupului de lucru se aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Antonel Tănase

București, 21 ianuarie 2020.

Nr. 75.

ANEXĂ

Componența grupului de lucru interministerial pentru verificarea respectării obligațiilor legale în domeniul anti-doping

1. Ministerul Tineretului și Sportului

2. Ministerul Sănătății

3. Agenția Națională Anti-Doping

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...