Procedura de notificare pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și de verificare a conformității acestora, din 11122019 | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de notificare pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și de verificare a conformității acestora, din 11.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I Scop

Art. 1. -

(1) Prezenta procedură stabilește modul de desfășurare și etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe, conținutul testelor de verificare a conformității și etapele procesului de verificare a conformității cu cerințele tehnice prevăzute în Norma tehnică privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu și pentru centralele electrice formate din modulele generatoare care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale în Domeniul Energiei nr. 185/2019, denumită în continuare Norma Tehnică, pentru racordarea:

a) sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, denumite în continuare sisteme HVDC;

b) centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor HVDC, denumite în continuare MGCCC.

(2) Conformitatea instalațiilor prevăzute la alin. (1) cu cerințele tehnice privind racordarea acestora la rețelele electrice de interes public este dovedită prin emiterea de către operatorul de transport și de sistem a notificării de funcționare finală, denumită în continuare NFF, care atestă respectarea de către acestea a cerințelor tehnice corespunzătoare.

Capitolul II Domeniul de aplicare

Art. 2. -

(1) Prezenta procedură se aplică de către operatorul de transport și de sistem, operatorii de rețea relevanți, gestionarii instalațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și operatorii economici atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru efectuarea testelor de verificare a conformității cu cerințele prevăzute în Norma Tehnică.

(2) Prezenta procedură se aplică:

a) sistemelor HVDC noi prevăzute la art. 2 din Norma Tehnică;

b) centralelor electrice formate din module generatoare noi, care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor HVDC.

Capitolul III Definiții și abrevieri

Art. 3. -

(1) Termenii utilizați în prezenta procedură au semnificația prevăzută în următoarele acte normative:

a) Regulamentul (UE) nr. 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;

b) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

c) Codul tehnic al rețelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare;

d) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;

..........


Acesta este un fragment din Procedura de notificare pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și de verificare a conformității acestora, din 11.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Procedura de notificare pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și de verificare a conformității acestora, din 11122019
Scop
Domeniul de aplicare
Definiții și abrevieri
Documente de referință
Responsabilități și mod de lucru
Notificarea
Notificarea pentru racordarea sistemelor HVDC
Notificarea pentru racordarea MGCCC
Testarea conformității
Dispoziții comune pentru testarea conformității
;
se încarcă...