Președintele României

Decretul nr. 44/2020 privind conferirea titlului de "Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, art. 5 alin. (5), art. 92 alin. (5) și ale art. 26 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. -

Se conferă titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant" persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

București, 17 ianuarie 2020.

Nr. 44.

ANEXĂ

Titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant"

Nr. crt. Nume Prenume Nr. cerere Rol Determinant Certificat
Seria Nr.
1. PASCARIU CRISTIAN 18/LRD/2880/2015 LRD-P 00366
2. HETEA LIVIA 18/LRD/3736/2015 LRD-H 00065
3. TOMA IACOB 18/LRD/317/2015 LRD-T 00243

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...