Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 3/2020 pentru completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.113/2008 privind supravegherea stării de sănătate a personalului din Ministerul Apărării Naționale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea activităților specifice și a finanțării unităților sanitare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și a unităților sanitare din rețeaua Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

După articolul 2 din Ordinul ministrului apărării nr. M.113/2008 privind supravegherea stării de sănătate a personalului din Ministerul Apărării Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 24 noiembrie 2008, se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 2, asigurarea serviciilor de medicina muncii pentru personalul care își desfășoară activitatea în unitățile militare ale Ministerului Apărării Naționale aflate în garnizoane în care nu există unități sanitare proprii se poate realiza și de către unități sanitare autorizate ale instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională din garnizoana respectivă, precum și din garnizoana proximă, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) solicitarea comandantului unității militare unde își desfășoară activitatea personalul;

b) aprobarea comandantului unității sanitare din rețeaua proprie care are în arondare unitatea militară prevăzută la lit. a);

c) aprobarea conducătorului unității sanitare din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.

(2) Serviciile de medicina muncii se vor efectua pe baza unui contract de prestări servicii încheiat între cele două unități sanitare.

(3) Serviciile de medicina muncii prestate în condițiile alin. (1) și (2) se decontează de către unitatea sanitară din rețeaua proprie care are în arondare unitatea militară."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Ionel Nicolae Ciucă

București, 10 ianuarie 2020.

Nr. M.3.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...