Guvernul României

Hotărârea nr. 22/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 punctul I litera A, pozițiile 3 și 8 se abrogă.

2. La anexa nr. 1 punctul I litera A, poziția 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

9. Complexul Vile Neptun (Centrul de conferințe Club Bazin și obiectivul Ambasador, Punctul Termic - Bazar Neptun, complexurile Turist și Doina, Mărul A + B, Părul A + B, Nucul A + B, Violeta, Bujorul, Crinul, Complexul Dunărea);".

3. La anexa nr. 3 punctul II, după a cincisprezecea liniuță se introduc trei noi liniuțe, cu următorul cuprins:

"

- Obiectivul Scroviștea;

- Complexul Vile Foișor Sinaia;

- Complexul Vile Neptun (Complexul Lotus cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus și anexele și Panseluța)."

Art. II. -

Posturile și efectivele rezultate ca urmare a ridicării pazei și protecției cu efective de jandarmi de la obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 punctul II la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta hotărâre, se redistribuie în cadrul Jandarmeriei Române.

Art. III. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
p. Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Ioan Burduja,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Antonel Tănase

București, 16 ianuarie 2020.

Nr. 22.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...