Instituție bugetară

Anunțuri de participare la negociere directă - Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat, Reșița, județul Caraș-Severin, obiectul concesiunii: teren nr. 50, în suprafață de 3010 mp

În vigoare de la 17 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONCESIUNE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat, str. Petru Maior nr. 2, Reșița, județul CarașSeverin, telefon 0722/312559, fax 0255/212483, e-mail: patrimoniu@primariaresita.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează să fie concesionat: Concesionarea parcelei de teren nr. 50, în suprafață de 3010 mp, situat în Reșița, Zona Industrială Aglomerator - Valea Țerovei, aparținând domeniului public, H.C.L. nr. 204/21.06.2010.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...