Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Municipiul Calafat, Calafat, județul Dolj, obiectul concesiunii: teren în suprafață de 3.057 mp

În vigoare de la 17 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONCESIUNE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr. 24, Calafat, județul Dolj, telefon 0251/231424, fax 0251/232884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 3.057 mp, situat în domeniul public al Municipiului Calafat la poziția nr. 402, Parc Debarcader, teren intravilan, amplasat în T6, P1/2/1, situat în limitele Parcului Debarcader, în zona de Sud a acestuia și în imediata vecinătate a str. 1 Decembrie 1918, înscris în carte funciară nr. 33953 și nr. cadastral 33953, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 133/29.10.2019 și temeiului legal al O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...