Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Comuna Daneți, județul Dolj, obiectul concesiunii: teren situat în intravilanul comunei în suprafață de 9.293 mp

În vigoare de la 17 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONCESIUNE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Daneți, Strada Principală nr. 160, județul Dolj, telefon: 0251/377001, fax 0251/377001, e-mail: primariadaneti@yahoo.com, cod fiscal: 4553518.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren situat în intravilanul comunei Daneți, pe Strada Târgului nr. 35, identificat cu număr cadastral 32518, în suprafața de 9.293 mp, aparținând domeniului public al comunei Daneți, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Daneți nr. 78 din 10.12.2019 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...