Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

Ordinul nr. 9/2020 pentru modificarea Instrucțiunilor tehnice privind conținutul-cadru și modul de întocmire a Cărții miniere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 103/2002

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul Direcției generale inspecție și supraveghere teritorială a activităților miniere și operațiunilor petroliere, înregistrat cu nr. 400.830 din 28.11.2019,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. I. -

Instrucțiunile tehnice privind conținutul-cadru și modul de întocmire a Cărții miniere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 103/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 22 iulie 2002, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"

Titularii de licență au obligația de a transmite Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, în format letric și pe suport magnetic, actele juridice, documentele, datele și informațiile necesare în vederea elaborării și completării Cărții miniere, de a efectua măsurătorile topografice necesare pentru executarea hărților și a planurilor de situație și actualizarea periodică a acestora cu lucrările executate, conform regulamentului de topografie minieră și altor acte normative în vigoare, elaborate de personal atestat în acest domeniu, conform prevederilor legale".

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Actele, documentele și datele prevăzute în anexă vor fi transmise Agenției Naționale pentru Resurse Minerale după cum urmează:

a) înscrisurile, în format letric și pe suport magnetic (digitizate), câte un exemplar din fiecare piesă;

b) datele, în format letric și pe suport magnetic (digitizate) (Word, Access și Excel)."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Nicolae Turdean

București, 10 ianuarie 2020.

Nr. 9.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...