Prietenii Contabilitatii nr. 3/2020

Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 3/2020
de

15 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Reglementări recente în domeniul financiar

❖ Au fost publicate multiple acte normative în ultima săptămână din anul trecut, iar în acest număr analizăm următoarele:

➢ Lege nr. 5 din 06 Ianuarie 2020 publicată în Monitorul oficial nr. 0002 din 06 ianuarie 2020 - Lege bugetului de stat pe anul 2020

➢ Lege nr. 6 din 06 Ianuarie 2020 publicată în Monitorul oficial nr. 0003 din 06 ianuarie 2020 - Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

➢ OMFP nr. 3781 din 23 Decembrie 2019 publicat în Monitorul oficial nr. 0005 din 07 ianuarie 2020 - Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a rapo rtărilo r contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor

Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

➢ OUG nr. 1 din 06 Ianuarie 2020 pub licată în Monitorul Oficial nr. 0011 din 09 ianuarie 2020 - O rd onanță de u rgență privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

❖ Noutățile și modificările aduse de aceste acte normative sunt:

1. În Monitorul oficial din data de 06 ianuarie 2020, au fost publicate două legi foarte importante, respectiv Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale aplicabile în anul 2020. Vom face o sinteză minimă a prevederilor acestor legi, dezvoltând punctual acele informații utile activității operatorilor economici.

2. Sinteza bugetului de stat pentru anul 2020 este:

Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 167.702,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 261.212,0 milioane lei credite de angajament și în sumă de 215.224,2 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 47.521,8 milioane lei.

Legea prevede creșterea salariilor în sistemul public conform legislației anterioare.

3. Sinteza bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2020 este:

Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 87.327.121 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 87.327.121 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.

Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 162.337 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 137.860 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 24.477 mii lei.

Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 2.157.794 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.900.578 mii lei credite de angajament și în sumă de 1.900.864 mii lei credite bugetare, cu un excedent de 256.930 mii lei. Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 1.258.657 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 11.465 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 1.247.192 mii lei.

4. Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în cazul:

a)asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...