Art. 9. -

(1) Avizul de înscriere afișat în urma efectuării căutării pe pagina web oficială a RNPM cuprinde informații structurate în capitole specifice categoriei de avize de înscriere căreia îi aparține.

(2) Avizul de ipotecă mobiliară cuprinde următoarele capitole:

a) Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Destinația înscrierii, Date generale privind contractul de ipotecă/operațiunile asimilate care stau la baza înscrierii);

b) Creditori (persoane juridice și/sau persoane fizice);

c) Debitori/Constituitori (persoane juridice și/sau persoane fizice);

d) Bunuri ipotecate (Autovehicule, Bunuri mobile ipotecate atașate unor bunuri imobile, Alte tipuri).

(3) Avizul de fiducie cuprinde următoarele capitole:

a) Informații generale privind fiducia (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data încetării contractului, Tipul înscrierii, Date privind înregistrarea fiduciei la organul fiscal, Scopul fiduciei, Întinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului);

b) Constituitori (persoane juridice și/sau persoane fizice);

c) Fiduciar/Administrator provizoriu (persoane juridice);

d) Beneficiari (persoane juridice și/sau persoane fizice);

e) Masa patrimonială fiduciară (Bunuri imobile, Autovehicule, Alte bunuri).

(4) Avizul specific cuprinde următoarele capitole:

a) Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Destinația înscrierii, Date generale privind actul/faptul juridic supus publicității);

b) Părți (persoane juridice și/sau persoane fizice);

c) Bunuri.

(5) Avizul de ipotecă mobiliară - creanțe securitizate cuprinde următoarele capitole:

a) Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii);

b) Reprezentanți ai creditorului (persoane juridice);

c) Debitori (persoane juridice și/sau persoane fizice);

d) Publicitatea portofoliului/cesiunii de creanțe în vederea securitizării.

(6) Avizul de ipotecă mobiliară - obligațiuni ipotecare cuprinde următoarele capitole:

a) Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii);

b) Agentul/Reprezentantul deținătorilor de obligațiuni ipotecare (persoane juridice și/sau fizice);

c) Emitentul (persoană juridică);

d) Portofoliul de creanțe.

Acesta este un fragment din Procedura eliberării copiilor și/sau copierii informațiilor conținute în înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeței publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile în interfața publică, din 07.01.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
;
se încarcă...