Art. 1. -

Pentru vizualizarea, copierea și tipărirea informațiilor cuprinse în avizele de înscriere înregistrate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare Registrul sau RNPM, accesul este direct și gratuit, orice persoană având dreptul de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile pe interfața publică a Registrului numai prin intermediul aplicației software a RNPM de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justiției și Corpului operatorilor RNPM.

Acesta este un fragment din Procedura eliberării copiilor și/sau copierii informațiilor conținute în înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeței publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile în interfața publică, din 07.01.2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
;
se încarcă...