Ministerul Justiției - MJ

Procedura eliberării proceselor-verbale de căutare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și de certificare a proceselor-verbale de căutare întocmite de către operatori și agenții împuterniciți ai operatorilor, din 07.01.2020

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Procedura se aplică în cazul serviciilor de căutare și copiere a informațiilor cuprinse în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare Registru sau RNPM, prestate contra cost de către operatorii/agenții autorizați și de eliberare a proceselor-verbale de căutare și a copiilor certificate ale avizelor de înscriere.

Art. 2. -

Orice persoană poate transmite operatorului/agentului o solicitare de căutare certificată în Registru sau, după caz, de copii certificate ale avizelor de înscriere identificate în urma căutării, indicând criteriile de căutare și informațiile necesare efectuării căutării.

Art. 3. -

Solicitarea de căutare poate fi transmisă pe suport hârtie, semnată de solicitant, sau sub forma unui înscris în formă electronică (document TED), căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil, respectând specificațiile tehnice ale documentelor TED afișate pe site-urile oficiale ale RNPM.

Art. 4. -

După înregistrarea solicitării de căutare/certificare a informațiilor înscrise în RNPM, operatorul/agentul efectuează căutarea, utilizând aplicația software a RNPM, ținând seama de criteriile indicate de solicitant sau, dacă este cazul, propunând alte criterii de căutare.

Art. 5. -

În urma efectuării căutării, operatorul/agentul eliberează, în formatul tipizat generat de aplicația software a Registrului, procesul-verbal de căutare și, după caz, copia certificată a unui aviz de înscriere sau a unui grup de avize de înscriere.

Art. 6. -

Operatorul/Agentul transmite solicitantului procesul- verbal de căutare și, după caz, copia certificată a unui aviz de înscriere sau a unui grup de avize de înscriere pe suport hârtie, semnate de operator/agent, sau sub forma unui înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.

Art. 7. -

Procesul-verbal de căutare cuprinde următoarele informații:

a) numărul de înregistrare, precum și data și ora emiterii (generate de aplicația software a RNPM);

b) denumirea operatorului de Registru;

c) denumirea agentului împuternicit;

d) numele și prenumele, precum și semnătura persoanei care eliberează procesul-verbal de căutare, precum și copia certificată a unui aviz de înscriere sau a unui grup de avize de înscriere;

e) numele și prenumele, precum și semnătura solicitantului;

f) criteriile de căutare indicate de beneficiar și cele propuse de către operator/agent;

g) numărul de avize de înscriere identificate;

h) tabel cuprinzând avizele de înscriere identificate, în care se menționează informații referitoare la numărul de identificare, data și tipul înscrierii, operatorul/agentul care a efectuat înscrierea avizului, părțile și bunurile din avizul de înscriere.

Art. 8. -

(1) Copia certificată a unui aviz de înscriere sau a unui grup de avize de înscriere cuprinde toate informațiile din avizul respectiv, cu excepția informațiilor privind datele de identificare a persoanelor care au solicitat efectuarea înscrierii.

(2) Operatorul/Agentul certifică, prin semnătură, conformitatea copiei cu avizul/avizele de înscriere existent/existente în baza de date a RNPM.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...