Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 29/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art. 41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare,

ținând seama de propunerile formulate de Corpul operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară prin Adresa nr. 96 din 9.09.2019, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 75.891/9.09.2019,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura îndreptării erorilor materiale din culpa operatorului/agentului conținute în avizele de înscriere, întemeiată pe principiul dreptului la îndreptarea gratuită a erorilor cauzate neintenționat în furnizarea serviciului de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, cu respectarea drepturilor înscrise de terții de bună-credință, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Procedura reactivării avizelor a căror stingere a fost efectuată eronat în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, întemeiată pe principiul dreptului la îndreptarea gratuită a erorilor cauzate neintenționat în furnizarea serviciului de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, cu respectarea drepturilor înscrise de terții de bună- credință, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Procedura eliberării proceselor-verbale de căutare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și de certificare a proceselor-verbale de căutare întocmite de către operatori și agenții împuterniciți ai operatorilor, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă Procedura eliberării copiilor și/sau copierii informațiilor conținute în înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeței publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile în interfața publică, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Serviciul profesii juridice conexe și Corpul operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară vor lua măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiției,
Marian Cătălin Predoiu

București, 7 ianuarie 2020.

Nr. 29/C.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
îndreptării erorilor materiale din culpa operatorului/agentului conținute în avizele de înscriere

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA
reactivării avizelor a căror stingere a fost efectuată eronat în Registrul Național de Publicitate Mobiliară

ANEXA Nr. 3

PROCEDURA
eliberării proceselor-verbale de căutare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și de certificare a proceselor-verbale de căutare întocmite de către operatori și agenții împuterniciți ai operatorilor

ANEXA Nr. 4

PROCEDURA
eliberării copiilor și/sau copierii informațiilor conținute în înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeței publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile în interfața publică

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...