Curierul Fiscal nr. 6/2019

Revista Curierul Fiscal nr. 6/2019, Editura C. H. Beck
de Alina Andrei

31 decembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

În ediția curentă

Info curier

Legislație națională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 1-30 iunie 2019

În M.Of. nr. 441 din 4 iunie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 661/834/2286/2019 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale aPădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale aPădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare.

În M.Of. nr. 452 din 5 iunie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 1437/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare aformularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Din cuprins:

1. La anexa nr. 1 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, capitolul II, secțiunea 2, subsecțiunea 2, litera C, sintagma „Sunt persoană fără venituri și optez pentru plata CASS” se modifică și va avea următorul cuprins:

„Sunt persoană fără venituri/persoană care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal , pentru care nu se datorează CASS, și optez pentru plata CASS.”

2. La anexa nr. 2 „Instrucțiuni de completare a formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»„, capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2019”, secțiunea a 2-a „Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2019”, subsecțiunea a 2-a „Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată”, punctul 40.4, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

„40.4. Căsuța de la lit. C «Sunt persoană fără venituri/persoană care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal , pentru care nu se datorează CASS, și optez pentru plata CASS» - se bifează de persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) și c) din Codul fiscal , respectiv:

a) persoane care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;

b) persoane care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal , pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.”

În M.Of. nr. 454 din 6 iunie 2019 a fost publicată Decizia nr. 833/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate adispozițiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență aGuvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale.

În M.Of. nr. 457 din 6 iunie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție apracticienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Din cuprins:

Articolul 9. Documentația necesară

(1) Pentru participarea la procedura de selecție ofertanții trebuie să depună o ofertă financiară care va conține onorariul lunar, în lei, exclusiv TVA, după caz, în sumă fixă, și onorariul de succes, exclusiv TVA, sub formă procentuală, conform anexei nr. 5. Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...