Universul Juridic nr. 1/2020

Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei
de Ioana Nicolae

15 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Considerații introductive privind filiația copilului față de tatăl din afara căsătoriei. Recunoașterea copilului

Filiația față de tatăl din afara căsătoriei se stabilește prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească, după caz, stabilește textul art. 408 alin. 3 C. civ.

Înainte a analiza acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei, se impun a fi făcute anumite precizări legate de stabilirea paternității copilului prin recunoașterea acestuia de către tatăl său. Recunoașterea copilului reprezintă actul juridic civil unilateral prin care o persoană declară despre un copil că acesta îi aparține. Stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei prin recunoașterea acestuia este reglementată în cuprinsul art. 415 alin. 2 C. civ. Astfel, potrivit textului legal indicat, copilul conceput și născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către tatăl său. În primul rând trebuie lămurit care categorii de copii pot beneficia de textul art. 415 alin. 2 C. civ. Astfel, este inadmisibil ca un copil din căsătorie să fie recunoscut de către alt bărbat. Copilul din căsătorie beneficiază de aplicarea prezumției de paternitate. Dacă însă este tăgăduită paternitatea copilului din căsătorie și acesta devine copil din afara căsătoriei, el va putea fi recunoscut de tatăl său. Așa cum s-a susținut în doctrină(1) , recunoașterea unui copil din căsătorie este făcută sub condiția suspensivă a admiterii acțiunii în tăgăduirea paternității.

Textul art. 415 alin. 2 C. civ. se referă la următoarele categorii de copii:

- copilul conceput. Recunoașterea copilului conceput dar nenăscut a suscitat discuții în doctrină. În final s-a admis că un copil conceput poate fi recunoscut cu singura condiție ca la naștere să aibă situația de copil din afara căsătoriei(2).

- copilul născut.

- copilul decedat. Potrivit art. 415 alin. 3 C. civ., după moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai dacă a lăsat descendenți firești.

- copilul recunoscut. Potrivit art. 418 lit. a) C. civ., recunoașterea este lovită de nulitate absolută dacă a fost recunoscut un copil a cărui filiație, stabilită potrivit legii, nu a fost înlăturată. Cu toate acestea, dacă filiația anterioară a fost înlăturată prin hotărâre judecătorească, recunoașterea este valabilă. Putem concluziona așadar că sunt posibile mai multe recunoașteri succesive ale unui copil însă a doua recunoaștere va produce efecte doar dacă prima recunoaștere este înlăturată printr-o acțiune care o contestă sau printr-o acțiune prin care se constată nulitatea relativă sau absolută a primei recunoașteri.

În ceea ce privește forma recunoașterii copilului, este de precizat că potrivit art. 416 alin. 1 C. civ., recunoașterea poate fi făcută prin declarație la serviciul de stare civilă, prin înscris autentic sau prin testament.

2. Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei

Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei reprezintă acțiunea copilului ori a moștenitorilor acestuia, introdusă împotriva tatălui din afara căsătoriei, când acesta nu a recunoscut copilul astfel conceput și născut(3) . Potrivit art. 424 C. civ., dacă tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaște pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili prin hotărâre judecătorească.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...