Prietenii Fiscalitatii nr. 1/2020

Prietenii Fiscalității nr. 1/2020
de

06 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul I - Reglementări recente în domeniul financiar

❖ Au fost publicate multiple acte normative în ultima săptămână din anul trecut, iar în acest număr analizăm următoarele:

➢ Legea nr. 263 din 30 Decembrie 2019 publicată în Monitorul oficial nr. 1045 din 31 decembrie 2019 - Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

➢ OUG nr. 89 din 30 Decembrie 2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 1059 din 31 decembrie 2019 - O rdonanță de urgență pentru modificarea art. 511 alin. (1) și (4) din Ord on anța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comu nicațiile electronice și modificarea unor acte normative

❖ Noutățile și modificările aduse de aceste acte normative sunt:

1. Legea nr. 263/2019 are două secțiuni normative, respectiv reglementează cum se datorează asigurările sociale pentru veniturile din contracte de muncă cu timp parțial și reglementează nivelul accizei pentru carburanți - benzină și motorină - ce se datorează în anul 2020.

2. Din punctul de vedere al obligației de plată pentru asigurările sociale datorate pentru veniturile din salarii obținute în baza unor contracte de muncă cu timp parțial, când venitul est mai mic decât salariu minim brut garantat în plată (și nu ar fi existat o excepție) se abrogă obligația plății asigurărilor sociale obligatorii recalculate la nivelul salariului minim brut

(contribuția la pensii și contribuția la asigurările sociale de sănătate). Abrogarea se aplică pentru venituri din salarii realizate începând cu luna Ianuarie 2020.

3. Astfel, baza de calcul pentru asigurările sociale obligatorii și pentru impozitul pe venit este venitul brut realizat, chiar dacă acesta este mai mic decât salariu minim brut garantat în plată.

4. Nivelul accizei datorat pentru combustibili este în anul 2020 stabilit astfel:

a) Pentru benzină fără plumb suma de 1656,36 Lei pentru 1000 litri de combustibil. Pentru anul 2019 nivelul accizei pentru benzină fără plumb a fost 2038,62 Lei pentru 1000 litri de combustibili. Observăm o reducere de 38,22 bani/litru la acciza la benzină fără plumb.

b) Pentru benzina cu plumb suma accizei este de 1948,23 lei pentru 1000 litri de combustibili. Pentru anul 2019 nivelul accizei la benzina cu plumb a fost de 2339,68 lei pentru 1000 litri de combustibili. Observăm o reducere de acciză de 39,14 bani pentru fiecare litru de combustibil.

c) Pentru motorină nivelul accizei este de 1518,04 Lei pentru 1000 de litri de combustibili. În anul 2019 nivelul accizei a fost de 1895,94 lei pentru 1000 de litri de combustibili. Nivelul accizei se reduce cu 37,79 bani per litru de combustibil.

d) În după-amiaza zilei de 31 decembrie 2019, Ministerul Finanțelor a actualizat cu aproximativ 7% și nivelul accizei pentru combustibili prevăzut de Legea nr. 263/2019.

5. De reținut:

Legea menționează în cuprinsul acesteia ca intră în vigoare în data de 01.01.2020 - Art. III din Lege. Acest lucru este în neconcordanță cu o altă prevedere normativă, respectiv cu art. 12 din Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativă ce stabilește:

"Legile și ordonanțele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o dată ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, și expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare."

Acest lucru ne duce la opinia că termenul de intrare în vigoare la data de 01.01.2020 este eronat deoarece este mai scurt de 3 zile.

Legea a fost publicată în Monitorul oficiala nr. 1045 din 30.12.2019. Cele 3 zile se încheie la data de 01.01.2020 astfel legea întră în vigoare în 02.01.2020.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...