Art 2 MODELUL legitimației acordate persoanelor cu dizabilități | Ordin 1830/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1830/2019 pentru aprobarea modelului legitimației acordate persoanelor cu dizabilități. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXĂ - MODELUL legitimației acordate persoanelor cu dizabilități -
Art. 2. -

(1) Legitimația are dimensiunea 86 x 54 mm și este tipărită față-verso.

(2) Pe partea din față, legitimația conține următoarele elemente, conform anexei nr. 1:

a) numărul și data emiterii format: zz.ll.aaaa;

b) datele de identificare ale persoanei: numele (surname) și prenumele persoanei (name), codul numeric personal;

c) numărul documentului care atestă încadrarea în grad de handicap;

d) gradul de handicap;

e) termenul de valabilitate (Expiry date);

f) foto tip act de identitate;

g) semnătura și ștampila emitentului.

(3) Pe verso, centrat, legitimația prezintă următoarele înscrisuri, conform modelului prezentat în anexa nr. 2:

a) emitentul: pe primul rând - "DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI"; pe rândul al doilea - JUDEȚUL sau, după caz, sectorul municipiului București;

b) pe rândul al treilea - "LEGITIMAȚIE"; pe rândul al patrulea - "DISABILITY CARD";

c) numărul legitimației (maximum 5 cifre);

d) în partea de jos: "Această legitimație îndreptățește titularul la drepturile conferite de legislația în vigoare."

(4) Tipul hârtiei folosite pentru tipărirea legitimației va fi IQ Premium 80 gr./mp, de culoare albă, care conține filigran de siguranță, realizat cu polimer transparent care aderă la fibra hârtiei, dispus vertical, cu inscripția "DGASPC", conform modelului din anexa nr. 3.

(5) După tipărire, legitimația se plastifiază și se eliberează persoanei cu dizabilități.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1830/2019 pentru aprobarea modelului legitimației acordate persoanelor cu dizabilități. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1830/2019:
Art 1
Art 2
Art 1 MODELUL legitimației acordate persoanelor cu dizabilități
Art 2 MODELUL legitimației acordate persoanelor cu dizabilități
Art 3 MODELUL legitimației acordate persoanelor cu dizabilități
Art 4 MODELUL legitimației acordate persoanelor cu dizabilități
;
se încarcă...