Cumpără forma actualizată
  •  

Art. II. -

Procedura de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 275/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 2 aprilie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) În vederea obținerii avizului sanitar/notificării, înainte de punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor care vin în contact cu apa potabilă, solicitantul depune dosarul de produs la Institutul Național de Sănătate Publică/Centrul regional de sănătate publică, în format letric sau în format electronic, prin intermediul platformei Punctul de contact unic electronic, conținând documentele menționate la alin. (2)."

2. La articolul 6 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

"

k) documentul cu dovada achitării tarifului conform anexei nr. 4 pentru dosarul transmis în format electronic."

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2134/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății pentru aplicarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 2134/2019:
Art I
Art 7 "
Art II
Art 6 "
Art III
Art IV
Art 4 "
Art V
Art 3 "
Art VI
Art 10 "
Art 11 "
Art VII
;
se încarcă...