Sistarea procesului de schimbare a furnizorului | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul de schimbare a furnizorului -
SECȚIUNEA a 3-a
Sistarea procesului de schimbare a furnizorului

Art. 16. -

(1) Procesul de schimbare a furnizorului se sistează dacă:

a) în termen de maximum 14 zile de la data înregistrării la FN a notificării de schimbare a furnizorului prevăzute la art. 10 alin. (1), contractul de furnizare cu FN nu a produs efecte, iar clientul final revine asupra notificării de schimbare a furnizorului prin transmiterea FN a unei notificări în acest sens; FN transmite notificarea la OR și FA în maximum o zi de la primirea acesteia de la clientul final;

b) pe parcursul derulării acestuia, OR primește de la alt furnizor decât FN o altă notificare de schimbare a furnizorului pentru același loc de consum.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), OR are obligația ca în termen de o zi lucrătoare de la primirea și înregistrarea notificărilor să transmită tuturor părților implicate, în format electronic, o notificare de sistare a procesului de schimbare a furnizorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Scop
Domeniu de aplicare
Definiții și abrevieri
Condiții generale
Etapele procesului
Sistarea procesului de schimbare a furnizorului
Regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului
Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
;
se încarcă...