Regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul de schimbare a furnizorului -
SECȚIUNEA a 4-a
Regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului

Art. 17. -

(1) Pe baza datelor de consum determinate conform prevederilor art. 13:

a) FA emite factura cu decontul final de lichidare și o transmite clientului final în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului;

b) FN determină cantitatea de energie electrică/gaze naturale consumată pe care o va factura clientului final de la data schimbării efective a furnizorului, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare încheiat cu acesta;

c) OR emite factura de regularizare pentru serviciul prestat pentru FA până la data schimbării efective a furnizorului în cazul schimbării partenerului contractual;

d) OR determină cantitatea de energie electrică/gaze naturale vehiculată pe care o va folosi la emiterea primei facturi pentru serviciul prestat noului partener contractual în baza contractului de rețea/acces la sistem.

(2) În situația în care factura prevăzută la alin. (1) lit. a) conține un sold pozitiv, clientul final are obligația să achite contravaloarea acesteia până la termenul scadent.

(3) În situația în care factura prevăzută la alin. (1) lit. a) conține un sold negativ, FA are obligația să returneze clientului final suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii acesteia.

(4) După încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi se comunică de către FA clientului final în termenele și condițiile prevăzute de actele normative aplicabile în vigoare.

(5) În situația în care factura prevăzută la alin. (1) lit. a) și factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi prevăzută la alin. (4) conțin un sold pozitiv, clientul final are obligația să achite contravaloarea acestora până la termenul scadent.

(6) În situația în care factura prevăzută la alin. (1) lit. a) și factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi prevăzută la alin. (4) conțin un sold negativ, FA are obligația să returneze clientului final sumele datorate, în condițiile stabilite prin contract, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii acestora.

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Scop
Domeniu de aplicare
Definiții și abrevieri
Condiții generale
Etapele procesului
Sistarea procesului de schimbare a furnizorului
Regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului
Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
;
se încarcă...