NOTIFICARE nr din data de privind schimbarea furnizorului | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la procedură -
NOTIFICARE
nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .
privind schimbarea furnizorului

Energie electrică □ Gaze naturale □

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 234/2019,

clientul final

[pentru persoana fizică se va scrie]

. . . . . . . . . ., având cod client . . . . . . . . . ., act de identitate (B.I./C.I./pașaport) seria . . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . . ., eliberat la data de . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . ., codul numeric personal . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .,

[pentru persoana juridică se va scrie]

. . . . . . . . . ., având cod client . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . .,

prin prezenta împuternicesc pe . . . . . . . . . .: (denumirea furnizorului nou cu care s-a încheiat un contract de furnizare)

a) să inițieze, în numele și pe seama noastră, procesul de schimbare efectivă a furnizorului, pentru următoarele locuri de consum:

Nr. crt. POD/CLC Adresa locului de consum Categoria de consum (casnic/noncasnic)
1
2
. . .

b) să notifice . . . . . . . . . . (denumirea furnizorului actual) cu privire la denunțarea unilaterală a Contractului de furnizare nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . . încheiat cu acesta.

Data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului este . . . . . . . . . . .

Mențiuni privind contractul încheiat cu furnizorul actual:

□ energie electrică

1. Perioada de valabilitate a contractului:

□ determinată: de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .

□ nedeterminată

2. Modalitatea de transmitere a notificării de denunțare unilaterală a contractului . . . . . . . . . .

□ gaze naturale

1. Perioada de valabilitate a contractului:

□ determinată: de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .

□ nedeterminată

2. Termenul și condițiile de denunțare unilaterală a contractului . . . . . . . . . .

3. Modalitatea de transmitere a notificării de denunțare unilaterală a contractului . . . . . . . . . .

Mențiuni privind contractul încheiat cu furnizorul nou:

□ energie electrică

Perioada de valabilitate a contractului:

□ determinată: de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .

□ nedeterminată

□ gaze naturale

1. Perioada de valabilitate a contractului:

□ determinată: de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .

□ nedeterminată

2. Tipul contractului de furnizare:

□ cu servicii reglementate incluse

□ fără servicii reglementate incluse

Client final/Reprezentant legal al clientului final,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
. . . . . . . . . .
(semnătura)

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
NOTIFICARE nr din data de privind schimbarea furnizorului
NOTIFICARE nr din data de de sistare a procesului de schimbare a furnizorului
;
se încarcă...