NOTIFICARE nr din data de de sistare a procesului de schimbare a furnizorului | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la procedură -
NOTIFICARE
nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .
de sistare a procesului de schimbare a furnizorului

Energie electrică □ Gaze naturale □

În conformitate cu prevederile art. 16 din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 234/2019,

vă notificăm faptul că pentru clientul final

[pentru persoana fizică se va scrie]

. . . . . . . . . ., având cod client . . . . . . . . . ., act de identitate (B.I./C.I./pașaport) seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat la data de . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . ., codul numeric personal . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .,

[pentru persoana juridică se va scrie]

. . . . . . . . . ., având cod client . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . .,

s-a primit o nouă solicitare de schimbare a furnizorului/o revenire la notificarea privind schimbarea furnizorului actual, pentru următoarele locuri de consum:

Nr. crt. POD/CLC Adresa locului de consum Categoria de consum (casnic/noncasnic)
1
2
. . .
Operator de rețea,
. . . . . . . . . .
(denumirea operatorului de rețea)

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
NOTIFICARE nr din data de privind schimbarea furnizorului
NOTIFICARE nr din data de de sistare a procesului de schimbare a furnizorului
;
se încarcă...