Condiții generale | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul de schimbare a furnizorului -
SECȚIUNEA 1
Condiții generale

Art. 4. -

Procesul de schimbare a furnizorului se desfășoară pentru unul sau mai multe locuri de consum ale unui client final.

Art. 5. -

(1) În procesul de schimbare a furnizorului de către un client final sunt implicați: clientul final, FA, FN, OR și PRE, după caz, care au obligația de a acționa astfel încât schimbarea efectivă a furnizorului să se producă în termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data notificării de către clientul final, cu respectarea condițiilor contractuale.

(2) Schimburile de informații între FN, OR și FA sunt efectuate în format electronic de tip XML sau prin intermediul aplicației web, pusă la dispoziție de OR. Derogări (1)

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), până la data de 30 iunie 2020, schimburile de informații între FN, OR și FA pot fi transmise și în format electronic editabil (Word, Excel).

Art. 6. -

(1) FN notifică OR, în numele clientului final, în orice zi lucrătoare, inițierea schimbării efective a furnizorului.

(2) Data schimbării efective a furnizorului poate fi orice zi calendaristică, fără a se depăși termenul prevăzut la art. 5 alin. (1).

Art. 7. -

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit pentru clientul final, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de declanșarea sau parcurgerea acestuia.

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Scop
Domeniu de aplicare
Definiții și abrevieri
Condiții generale
Etapele procesului
Sistarea procesului de schimbare a furnizorului
Regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului
Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
;
se încarcă...