Art 8 Etapele procesului | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul de schimbare a furnizorului - Etapele procesului -
Art. 8. -

(1) Inițierea procesului de schimbare a furnizorului are loc la data la care clientul final a solicitat schimbarea furnizorului prin transmiterea notificării prevăzute la art. 10 alin. (1).

(2) Contractul de furnizare încheiat cu FN produce efecte de la data schimbării efective a furnizorului.

(3) Contractul de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale încheiat cu FA încetează la data schimbării efective a furnizorului. Încetarea contractului de furnizare prin denunțare unilaterală de către clientul final nu are niciun efect asupra obligațiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.

(4) Pe baza contractului de furnizare încheiat cu clientul final, FN are obligația de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului de rețea/acces la sistem. Derogări (1)

(5) La solicitarea clientului final adresată FN odată cu încheierea contractului de furnizare, în condițiile reglementarilor în vigoare, prin derogare de la prevederile alin. (4), clientul final realizează direct demersurile necesare încheierii cu OR a contractului de rețea/acces la sistem.

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 1 Scop
Art 2 Domeniu de aplicare
Art 3 Definiții și abrevieri
Art 4 Condiții generale
Art 5 Condiții generale
Art 6 Condiții generale
Art 7 Condiții generale
Art 8 Etapele procesului
Art 9 Etapele procesului
Art 10 Etapele procesului
Art 11 Etapele procesului
Art 12 Etapele procesului
Art 13 Etapele procesului
Art 14 Etapele procesului
Art 15 Etapele procesului
Art 16 Sistarea procesului de schimbare a furnizorului
Art 17 Regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului
Art 18 Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
;
se încarcă...