Art 2 Domeniu de aplicare | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Domeniu de aplicare -
Art. 2. -

(1) Procedura se aplică clienților finali, furnizorilor de energie electrică/gaze naturale, denumiți în continuare furnizori, operatorilor de rețea și operatorului pieței de echilibrare din sectorul energiei electrice, după caz, implicați în procesul de schimbare a furnizorului.

(2) Prezenta procedură nu se aplică în cazul:

a) preluării clientului final de către furnizorul de ultimă instanță pentru furnizarea energiei electrice/gazelor naturale în regim de ultimă instanță;

b) cedării consumatorilor izolați de gaze naturale de tip A sau de tip B operatorului de distribuție a gazelor naturale, concesionar al serviciului public de distribuție din unitatea administrativ-teritorială în care aceștia sunt situați.

(3) Inițierea procesului conform procedurii de schimbare a furnizorului nu poate avea loc:

a) în situația pierderii dreptului de folosință al titularului contractului de furnizare a gazelor naturale/energiei electrice asupra locului de consum;

b) în ultimele 21 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului de furnizare, prevăzute în acesta.

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 1 Scop
Art 2 Domeniu de aplicare
Art 3 Definiții și abrevieri
Art 4 Condiții generale
Art 5 Condiții generale
Art 6 Condiții generale
Art 7 Condiții generale
Art 8 Etapele procesului
Art 9 Etapele procesului
Art 10 Etapele procesului
Art 11 Etapele procesului
Art 12 Etapele procesului
;
se încarcă...