Art 16 Sistarea procesului de schimbare a furnizorului | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul de schimbare a furnizorului - Sistarea procesului de schimbare a furnizorului -
Art. 16. -

(1) Procesul de schimbare a furnizorului se sistează dacă:

a) în termen de maximum 14 zile de la data înregistrării la FN a notificării de schimbare a furnizorului prevăzute la art. 10 alin. (1), contractul de furnizare cu FN nu a produs efecte, iar clientul final revine asupra notificării de schimbare a furnizorului prin transmiterea FN a unei notificări în acest sens; FN transmite notificarea la OR și FA în maximum o zi de la primirea acesteia de la clientul final;

b) pe parcursul derulării acestuia, OR primește de la alt furnizor decât FN o altă notificare de schimbare a furnizorului pentru același loc de consum.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), OR are obligația ca în termen de o zi lucrătoare de la primirea și înregistrarea notificărilor să transmită tuturor părților implicate, în format electronic, o notificare de sistare a procesului de schimbare a furnizorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 6 Condiții generale
Art 7 Condiții generale
Art 8 Etapele procesului
Art 9 Etapele procesului
Art 10 Etapele procesului
Art 11 Etapele procesului
Art 12 Etapele procesului
Art 13 Etapele procesului
Art 14 Etapele procesului
Art 15 Etapele procesului
Art 16 Sistarea procesului de schimbare a furnizorului
Art 17 Regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului
Art 18 Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
Art 19 Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
Art 20 Dispoziții finale
;
se încarcă...