Art 14 Etapele procesului | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul de schimbare a furnizorului - Etapele procesului -
Art. 14. -

(1) OR are obligația să încheie cu FN ori, după caz, în condițiile legislației în vigoare, direct cu clientul final, în termen de maximum 5 zile de la transmiterea datelor conform art. 11 alin. (4), contractul de rețea/de acces la sistem, care produce efecte la data intrării în vigoare a noului contract de furnizare. Derogări (1)

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care OR are încheiat contract de rețea cu FN pentru alte locuri de consum, se încheie în termen de maximum 5 zile un act adițional la contractul de rețea/de acces la sistem existent, conform reglementărilor în vigoare.

(3) În cazul în care pentru locul de consum respectiv clientul final este titularul contractului de rețea/de acces la sistem și nu solicită preluarea acestuia de către FN, contractul de rețea/de acces la sistem existent rămâne în vigoare.

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 4 Condiții generale
Art 5 Condiții generale
Art 6 Condiții generale
Art 7 Condiții generale
Art 8 Etapele procesului
Art 9 Etapele procesului
Art 10 Etapele procesului
Art 11 Etapele procesului
Art 12 Etapele procesului
Art 13 Etapele procesului
Art 14 Etapele procesului
Art 15 Etapele procesului
Art 16 Sistarea procesului de schimbare a furnizorului
Art 17 Regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului
Art 18 Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
Art 19 Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
Art 20 Dispoziții finale
;
se încarcă...