Art 12 Etapele procesului | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul de schimbare a furnizorului - Etapele procesului -
Art. 12. -

(1) OR verifică și validează corectitudinea datelor prevăzute la art. 11 alin. (4) și transmite FN și FA, în format electronic, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea notificării de schimbare a furnizorului prevăzute la art. 11 alin. (3), o notificare cu privire la efectuarea schimbării furnizorului prin care confirmă data schimbării efective a furnizorului. Această notificare constituie pentru FA notificare pentru încetarea contractului de rețea/acces la sistem pentru acel loc de consum de la data schimbării efective a furnizorului și pentru FN notificare pentru încheierea contractului de rețea/acces la sistem pentru acel loc de consum de la data schimbării efective a furnizorului.

(2) FN de gaze naturale are obligația să transmită clientului final notificarea OR cu privire la schimbarea furnizorului, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acesteia.

(3) Dacă pentru locul de consum de gaze naturale nu există contract de acces la sistem și/sau instalația de utilizare nu este pusă în funcțiune, OR notifică FN, FA și clientul final cu privire la aceasta, urmând ca furnizarea gazelor naturale de către FN să aibă loc după remedierea situației.

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 2 Domeniu de aplicare
Art 3 Definiții și abrevieri
Art 4 Condiții generale
Art 5 Condiții generale
Art 6 Condiții generale
Art 7 Condiții generale
Art 8 Etapele procesului
Art 9 Etapele procesului
Art 10 Etapele procesului
Art 11 Etapele procesului
Art 12 Etapele procesului
Art 13 Etapele procesului
Art 14 Etapele procesului
Art 15 Etapele procesului
Art 16 Sistarea procesului de schimbare a furnizorului
Art 17 Regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului
Art 18 Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
Art 19 Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
Art 20 Dispoziții finale
;
se încarcă...