Art 11 Etapele procesului | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul de schimbare a furnizorului - Etapele procesului -
Art. 11. -

(1) La depunerea notificării prevăzute la art. 10 alin. (1), FN transmite FA notificarea de denunțare unilaterală a contractului încheiat între clientul final și FA, cu respectarea condițiilor contractuale.

(2) FA are obligația să permită clientului final schimbarea efectivă a furnizorului în termen de 21 de zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (1).

(3) În termen de maximum o zi lucrătoare de la înregistrarea notificării prevăzute la art. 10 alin. (1), FN are obligația să transmită la OR, în format electronic, notificarea de schimbare a furnizorului pentru locul de consum al clientului final. OR are obligația să confirme FN în maximum o zi lucrătoare primirea notificării și să transmită numărul cu care a fost înregistrată aceasta.

(4) Notificarea de schimbare a furnizorului transmisă de FN către OR trebuie să conțină cel puțin următoarele informații corecte și complete:

a) datele de identificare ale clientului final;

b) adresa locului de consum și POD/CLC;

c) denumirea FN;

d) perioada de valabilitate a contractului încheiat cu FN;

e) tipul contractului de furnizare încheiat cu FN, respectiv cu servicii sau fără servicii reglementate incluse;

f) data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului.

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 1 Scop
Art 2 Domeniu de aplicare
Art 3 Definiții și abrevieri
Art 4 Condiții generale
Art 5 Condiții generale
Art 6 Condiții generale
Art 7 Condiții generale
Art 8 Etapele procesului
Art 9 Etapele procesului
Art 10 Etapele procesului
Art 11 Etapele procesului
Art 12 Etapele procesului
Art 13 Etapele procesului
Art 14 Etapele procesului
Art 15 Etapele procesului
Art 16 Sistarea procesului de schimbare a furnizorului
Art 17 Regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului
Art 18 Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
Art 19 Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
Art 20 Dispoziții finale
;
se încarcă...