Art 10 Etapele procesului | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul de schimbare a furnizorului - Etapele procesului -
Art. 10. -

(1) În vederea schimbării efective a furnizorului, odată cu încheierea contractului de furnizare cu FN clientul final completează și depune la FN notificarea privind schimbarea furnizorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Prin notificarea prevăzută la alin. (1) clientul final împuternicește FN să notifice OR schimbarea furnizorului la locul său de consum și să notifice FA denunțarea unilaterală a contractului de furnizare încheiat de clientul final cu FA, cu respectarea condițiilor contractuale.

(3) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), FN este responsabil cu informarea clientului final cu privire la derularea procesului de schimbare a furnizorului. La solicitarea clientului final, FN are obligația de a-i transmite datele și informațiile primite de la OR și FA, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care a intrat în posesia acestora.

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 1 Scop
Art 2 Domeniu de aplicare
Art 3 Definiții și abrevieri
Art 4 Condiții generale
Art 5 Condiții generale
Art 6 Condiții generale
Art 7 Condiții generale
Art 8 Etapele procesului
Art 9 Etapele procesului
Art 10 Etapele procesului
Art 11 Etapele procesului
Art 12 Etapele procesului
Art 13 Etapele procesului
Art 14 Etapele procesului
Art 15 Etapele procesului
Art 16 Sistarea procesului de schimbare a furnizorului
Art 17 Regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului
Art 18 Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
Art 19 Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
Art 20 Dispoziții finale
;
se încarcă...