Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 februarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (1) lit. h), alin. (2), (3), art. 143 alin. (1) lit. g) și ale art. 145 alin. (4) lit. h) și i) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 9 alin. (1) lit. h) și ale art. 10 alin. (1) lit. q) și ac) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Furnizorii de energie electrică/gaze naturale, operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție, alți operatori economici implicați în procesul de schimbare a furnizorului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) art. 8 lit. c) din Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 29 mai 2018;

b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final și pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piața de echilibrare a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 27 octombrie 2014, cu modificările ulterioare;

c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 47/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 22 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare;

d) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 47/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 21 mai 2008, cu modificările ulterioare.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 20 decembrie 2019.

Nr. 234.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...