Art. I. -

Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 17 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Prin derogare de la prevederile alin. (2), exemplarul nr. 1 al cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, capitolul 68.01 «Asigurări și asistență socială», titlul 57 «Asistență socială», se depune trimestrial, în ultima lună a trimestrului anterior, la nivelul prevederilor bugetare aprobate și repartizate pentru trimestrul respectiv."

2. În anexa nr. 1 la normele metodologice, nota *) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

*) Pentru cererile pentru deschiderea de credite bugetare care se depun trimestrial se completează sumele corespunzătoare la nivel de trimestru."

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 9/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 9/2020:
Art I
Art II
;
se încarcă...