LISTA cuprinzând categoriile de informații clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ, precum și termenele de clasificare aferente acestora | Hotărâre 1000/2019

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1000/2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ, precum și termenele de clasificare aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXĂ -
LISTA
cuprinzând categoriile de informații clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ, precum și termenele de clasificare aferente acestora

A. Informații, date și documente clasificate secrete de stat, nivel strict secret

Nr. crt. Informațiile, datele și documentele clasificate secrete de stat, nivel strict secret Termenul de clasificare (ani)
1. Informațiile provenind de la alte autorități sau instituții publice, indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinația lor, care conțin informații secrete de stat de nivel strict secret În conformitate cu termenul stabilit de emitent
2. Informațiile elaborate de Consiliul Legislativ la solicitarea instituțiilor abilitate, conform cu domeniul de competență, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securității naționale, referitoare la domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale 50 de ani
3. Documentații-suport necesare implementării/derulării unor proiecte specifice programului de asistență tehnică, provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizare (de exemplu: organigrame, ordine, state de funcții și personal, norme metodologice, atribuții specifice etc.) În conformitate cu termenul stabilit de emitent
4. Documentare, buletine informative, notificări și informări specifice domeniilor de activitate ale Consiliului Legislativ provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizare În conformitate cu termenul stabilit de emitent
5. Planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate 50 de ani

B. Informații, date și documente clasificate secrete de stat, nivel secret

Nr. crt. Informațiile, datele și documentele clasificate secrete de stat, nivel secret Termenul de clasificare (ani)
1. Informațiile provenind de la alte autorități sau instituții publice, indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinația lor, care conțin informații secrete de stat de nivel secret În conformitate cu termenul stabilit de emitent
2. Informațiile elaborate de Consiliul Legislativ la solicitarea instituțiilor abilitate, conform cu domeniul de competență, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securității naționale, referitoare la domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale 30 de ani
3. Documentații-suport necesare implementării/derulării unor proiecte specifice programului de asistență tehnică, provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizare (de exemplu, organigrame, ordine, state de funcții și personal, norme metodologice, atribuții specifice etc.) În conformitate cu termenul stabilit de emitent
4. Documentare, buletine informative, notificări și informări specifice domeniilor de activitate ale Consiliului Legislativ provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizare În conformitate cu termenul stabilit de emitent
5. Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate1 30 de ani

1 Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate poate fi încadrat și în clasa secret de serviciu, în funcție de nivelul maxim de clasificare a informațiilor pe care le cuprinde după completare, conform anexei nr. 10 la Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1000/2019 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Consiliul Legislativ, precum și termenele de clasificare aferente acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...