Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare | Ordin 3818/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 4 -
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei
INDICATORI Data finalizării investiției An precedent (N-1) Valoare
Aprobat Realizat/ Preliminat An curent (N) An N+1 An N+2
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
1 Surse proprii, din care:
a) amortizare
b) profit
2 Alocații de la buget
3 Credite bancare, din care:
a) interne
b) externe
4 Alte surse, din care:
- (denumire sursă)
- (denumire sursă)
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
1 Investiții în curs, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
2 Investiții noi, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
a) interne
b) externe
Conducătorul unității,
. . . . . . . . . .
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3818/2019:
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul
Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
Gradul de realizare a veniturilor totale
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
INSTRUCȚIUNI pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară
;
se încarcă...