Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante | Ordin 3818/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5 -
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei
Nr. crt. Măsuri Termen de realizare An precedent (N-1) An curent (N) An N+1 An N+2
Preliminat/Realizat Influențe (+/-) Influențe (+/-) Influențe (+/-)
Rezultat brut (+/-) Plăți restante Rezultat brut Plăți restante Rezultat brut Plăți restante Rezultat brut Plăți restante
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
1 Măsura 1 . . . X X
2 Măsura 2 . . . X X
Măsura n . . . X X
TOTAL pct. I X X
Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I
1 Cauza 1 . . . X X
2 Cauza 2 . . . X X
Cauza n . . . X X
TOTAL pct. II X X
Pct. III TOTAL GENERAL pct. I + pct. II
Conducătorul unității,
. . . . . . . . . .
Conducătorul compartimentului financiar-contabil
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3818/2019:
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul
Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
Gradul de realizare a veniturilor totale
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
INSTRUCȚIUNI pentru completarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară
;
se încarcă...