Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora | Ordin 3818/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, conform art 10 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, va fi însoțit de anexele prevăzute la pct I, cu mențiunea că anexele nr 1 și 2 vor avea următoarele coloane: - ANEXA Nr 2 -
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei
INDICATORI Nr. rd. an precedent (N-1) an curent (N) Propuneri rectificare an curent (N) % % din care:
Aprobat Realizat Aprobat Realizat la*) . . .-
Conform HG/ Ordin comun Conform Hotărârii C.A. Conform HG/ Ordin comun Conform Hotărârii C.A. Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
0 1 2 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9 = 8/5x100 10 = 8/6ax100 11 12 13 14

*) Se va completa cu indicatorii economico-financiari realizați la sfârșitul trimestrului precedent celui în care se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

În cazul operatorilor economici pentru care la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli inițial s-au avut în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, coloana va conține indicatorii economico-financiari realizați la 30.06.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3818/2019:
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul
Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
;
se încarcă...