Cumpără forma actualizată
  •  

Art. II. -

(1) Procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public/privat de interes local, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, li se aplică prevederile în vigoare la data inițierii acestora.

(2) Contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat încheiate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la data încetării acestora, fără posibilitatea prelungirii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 10/2020:
Art I
Art 12 "
Art 13 "
Art 15 "
Art 40 "
Art 47^1 "
Art II
Art III
;
se încarcă...