GLOSAR | Ordin 725/2002

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 725/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr 4 -
GLOSAR

Potrivit clasificării OMS 2001, în identificarea și încadrarea copiilor cu handicap se recomandă utilizarea următorilor termeni de bază: Modificări (1)

condiție de sănătate - termen generic pentru boli (acute sau cronice), dezordini/tulburări, răniri sau traume;

funcționare - termen generic care se referă la funcțiile corpului, structurile corpului, activități și participare; relevă aspectul pozitiv al interacțiunii dintre individ și factorii contextuali;

dizabilitate (handicap) - termen generic pentru deficiențe (afectări), limitări de activitate și restricții de participare; relevă aspectul negativ al interacțiunii individ-context;

funcțiunile corpului - funcțiile fiziologice ale corpului ca sistem/organism uman (inclusiv creierul);

structurile corpului - părțile anatomice, structurale: organe, membre și părțile lor;

deficiență (afectare) - pierdere sau anormalitate în structurile corpului, funcțiile fiziologice (inclusiv psihice);

activitate - executarea unei sarcini sau acțiuni de către un individ; reprezintă perspectiva individuală a funcționării;

limitări de activitate - dificultățile pe care un individ le poate avea în executarea activităților; pot varia de la ușoare la severe în ceea ce privește calitatea, cantitatea și maniera de execuție;

participare - implicarea unei persoane în situații de viață; semnifică perspectiva societală a funcționării;

restricții de participare - probleme pe care un individ le poate avea în implicarea în situații de viață;

factori contextuali - factori care împreună (mediul și factorii personali) constituie contextul complet al vieții unui individ;

factori de mediu - toate aspectele externe sau intrinseci ale lumii, care formează contextul vieții unui individ; ei includ: lumea fizică naturală, lumea fizică artificială (făcută de om), ceilalți oameni, în diferite relații și roluri, atitudini și valori, sisteme și servicii sociale, politici, legi și reguli;

factori personali - factorii contextuali legați de individ, cum ar fi: vârsta, sexul, statutul social, experiența de viață etc.;

facilitatori - factori din mediul unei persoane, care, prin absența sau prezența lor, ameliorează funcționarea și reduc dizabilitatea;

bariere - factori din mediul unei persoane, care, prin absența sau prezența lor, limitează funcționarea și creează dizabilitatea;

capacitate - construct care indică nivelul cel mai înalt probabil pe care o persoană l-ar putea atinge într-un domeniu de activitate și participare, la un moment dat. Capacitatea se măsoară într-un mediu uniform sau standardizat, deci reflectă abilitatea individului adaptată la mediu;

performanță - descrie ce fac indivizii în mediul lor curent, deci se referă la aspectul implicării persoanei în situații de viață.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 725/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 725/2002:
CRITERII GENERALE medico psihosociale de identificare și încadrare a copiilor (0 18 ani) cu deficiențe și handicap (dizabilități)
CATEGORII DE AFECTĂRI (DEFICIENȚE) structurale și funcționale ale organismului, care pot determina starea de handicap (dizabilitate)
ACTIVITĂȚI ȘI PARTICIPARE
FACTORI DE MEDIU
GLOSAR
;
se încarcă...