Art XXXII | Ordonanță de urgență 1/2020

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. XXXII. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la încheierea protocoalelor de predare-primire prevăzute la art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, deschiderea creditelor bugetare și plățile în limita creditelor bugetare deschise se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite ai instituțiilor înființate sau rezultate în urma reorganizării sau, după caz, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite utilizează codul de identificare fiscală pe care l-a avut anterior instituția publică reorganizată.

(3) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), persoanele înrolate în sistemul național de raportare Forexebug, desemnate de conducătorii instituțiilor publice înființate sau rezultate în urma reorganizării, au obligația depunerii formularului Fișa entității, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli/bugetului de cheltuieli individual și a înregistrării angajamentelor legale noi. Instituțiile publice înființate sau rezultate în urma reorganizării înregistrează și angajamentele legale rămase de plătit la finele anului 2019 aferente instituțiilor publice desființate.

(4) Plățile dispuse în limita creditelor bugetare deschise potrivit alin. (1) se efectuează de către persoanele din cadrul compartimentelor financiar-contabile desemnate de ordonatorii de credite ai instituțiilor publice înființate sau rezultate în urma reorganizării.

(5) Situațiile financiare la 31 decembrie 2019 se întocmesc și se depun la Ministerul Finanțelor Publice de către instituțiile publice înființate sau rezultate în urma reorganizării, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, cu completările ulterioare.

(6) Depunerea în sistemul național de raportare Forexebug a formularelor din sfera raportării situațiilor financiare se efectuează potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 1/2020:
Art XXII
Art XXIII
Art XXIV
Art XXV
Art XXVI
Art XXVII
Art XXVIII
Art XXIX
Art XXX
Art XXXI
Art XXXII
Art XXXIII
;
se încarcă...