Art XXVII | Ordonanță de urgență 1/2020

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. XXVII. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ajutorul plătit în conformitate cu schema de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările și completările ulterioare, va fi suportat din bugetul de stat, respectiv bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

(2) Furnizorul schemei de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) este Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

(3) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri preia de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză toate acordurile de finanțare încheiate, cererile de ajutor depuse de aplicanți, cererile de plată, procesele-verbale și documentele emise de Comisia de Film România, rapoarte de audit, precum și întreaga documentație aferentă schemei de ajutor de stat pe care o deține, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) - (3) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2020, în volumul și structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului și Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

(5) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (4) se autorizează Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri să introducă modificările corespunzătoare în bugetul propriu și în anexele la acesta, să introducă anexe noi și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 1/2020:
Art XVII
Art XVIII
Art XIX
Art XX
Art XXI
Art XXII
Art XXIII
Art XXIV
Art XXV
Art XXVI
Art XXVII
Art XXVIII
Art XXIX
Art XXX
Art XXXI
Art XXXII
Art XXXIII
;
se încarcă...