Art XX | Ordonanță de urgență 1/2020

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. XX. -

(1) În aplicarea pct. 1 de la art. I, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, nu se mai alocă împrumuturi prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, derulat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației se subrogă în toate drepturile și obligațiile Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză pentru Fondul de Dezvoltare și Investiții.

(3) Avansul primit și neutilizat până la data de 31 decembrie 2019, respectiv avansul primit pentru lucrări nerecepționate în condițiile legii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se restituie în contul Fondului.

(4) În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Comisia Națională de Strategie și Prognoză predă pe bază de protocol de predare- primire Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației toate contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii, solicitările de finanțare, execuția bugetară, precum și întreaga documentație depusă de solicitanți.

(5) În termen de 30 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (4), Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației va modifica toate contractele de finanțare, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației se subrogă în toate drepturile și obligațiile Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care decurg din convenția de împrumut încheiată în anul 2019 cu Ministerul Finanțelor Publice pentru asigurarea resurselor necesare alimentării Fondului de Dezvoltare și Investiții. În acest scop, se va încheia un act adițional la convenția de împrumut.

(7) În aplicarea prevederilor alin. (1), începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice nu mai acordă împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru alimentarea Fondului de Dezvoltare și Investiții.

(8) Pentru proiectele de investiții finanțate prin Fond, pentru care există contracte de finanțare în derulare, finanțările acordate se diminuează la valoarea cheltuielilor aferente lucrărilor efectuate și recepționate în condițiile legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(9) În situația în care există contracte de finanțare în derulare pentru care nu există cheltuieli aferente lucrărilor efectuate și recepționate în condițiile legii de către beneficiari și este prevăzut în contractul de finanțare dreptul finanțatorului de a modifica unilateral contractul, obligațiile finanțatorului de a asigura sumele necesare se aduc la îndeplinire cu respectarea limitelor prevăzute în buget.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 1/2020:
Art 88^1 "
Art XII
Art XIII
Art XIV
Art XV
Art XVI
Art 3 "
Art XVII
Art XVIII
Art XIX
Art XX
Art XXI
Art XXII
Art XXIII
Art XXIV
Art XXV
Art XXVI
Art XXVII
Art XXVIII
Art XXIX
Art XXX
;
se încarcă...