Ministerul Sănătății și Familiei

Ordinul nr. 589/2002 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 135/2002 privind aprobarea normativelor de personal

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 august 2002 până la 02 aprilie 2003, fiind abrogat prin Ordin 208/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ministrul sănătății și familiei,

văzând Referatul Direcției management, salarizare și structuri unități sanitare nr. DB 9.214 din 6 august 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 135/2002 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 25 martie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera h) a punctului 8 de la capitolul A din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"h) medicină nucleară (radioizotopi) număr de posturi/ 1 aparat/tură 2"

2. Litera k) a punctului 8 de la capitolul A din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"k) terapie cu energii număr de posturi/1 3" înalte aparat/tură

3. Litera b) a punctului 9 de la capitolul A din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"b) alte unități număr 200-400 150-200" sanitare de paturi/ cu paturi8) 1 post

4. La subsolul anexei nr. 1 se introduce nota8) cu următorul cuprins:

"

8) În unitățile sanitare cu mai puțin de 200 de paturi se normează câte 1 post de medic pe unitate și câte 1 post de asistent medical pe unitate."

5. Litera f) a punctului 11 de la capitolul A din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"f) cabinete număr 10.000 10.000" de planificare de locuitori/ familială post4)

6. Litera a) a punctului 1 de la capitolul B din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"a) spitale număr 80-120 30-50" de paturi/ 1 post9)

7. La subsolul anexei nr. 1 se introduce nota9) cu următorul cuprins:

"

9) În unitățile sanitare cu mai puțin de 50 de paturi se normează câte 1 post de medic și 1 post de asistent medical pe unitate."

8. Punctul 3 de la capitolul B din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"3. Profesor de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut număr de posturi/sală de kinetoterapie 1/tură -"

9. Punctul 3 de la capitolul B din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

"3. Profesor de cultură număr de posturi/ 1/tură -" fizică medicală; sală de fiziokinetoterapeut; kinetoterapie kinetoterapeut

10. La capitolul II din anexa nr. 5 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:

"3. Profesor de cultură număr de 1/tură -" fizică medicală; posturi/sală de fiziokinetoterapeut; kinetoterapie kinetoterapeut

11. La capitolul I din anexa nr. 7 se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:

"5. Brancardieri număr 1 post/tură" de posturi/ unitate

12. La capitolul II din anexa nr. 7 se introduce punctul 5 cu următorul cuprins:

"5. Brancardieri număr de 1 post/tură" posturi/unitate

13. Anexa nr. 8 se completează cu capitolul C cu următorul cuprins:

"C. Profesor de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut
Nr. crt. Tipul asistenței medicale Criteriul de normare Numărul de posturi
1. Proceduri fiziokinetoterapie număr de proceduri*)/ 1 post 15"

14. La capitolul III punctul 6 litera b) din anexa nr. 14, liniuța a 7-a va avea următorul cuprins:

"Elemente de normare: Criterii de normare:
- Confecționare, reparare și întreținere inventar moale - 1 post de muncitor la 125 paturi fizice; la unitățile sanitare sub 125 paturi fizice se normează 1 post/unitate"

15. La capitolul III punctul 6 litera b) din anexa nr. 14, liniuța a 8-a va avea următorul cuprins:

"Elemente de normare: Criterii de normare:
- Aprovizionare, manipulare, depozitare și deservire mijloace de transport - 1 post de muncitor la 125 paturi fizice; la unitățile sanitare sub 125 paturi fizice se normează 1 post/ unitate"

16. La capitolul III punctul 6 litera c) din anexa nr. 14, prima liniuță va avea următorul cuprins:

"Elemente de normare: Criterii de normare:
- În blocuri alimentare care deservesc până la 500 paturi convenționale - 1 post de muncitor/ 20 paturi convenționale"

Art. II. -

Direcția management, salarizare și structuri unități sanitare din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei, direcțiile de sănătate publică și unitățile sanitare cu personalitate juridică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

București, 6 august 2002.

Nr. 589.

;
se încarcă...