Emiterea de reglementări privind transferul participanților | Lege 1/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Fondul - Transferul participanților -
ARTICOLUL 78
Emiterea de reglementări privind transferul participanților

A.S.F. emite reglementări cu privire la procedura care trebuie îndeplinită de către administratori și de către participanți, în vederea realizării transferului activului personal la un alt fond.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2020:
Emiterea de reglementări privind înființarea și autorizarea fondurilor
Supravegherea specială
Instituirea administrării speciale
Desemnarea administratorului special
Transferul participanților în perioada administrării speciale
Decizia de instituire a administrării speciale și decizia de desemnare a administratorului special
Informarea participanților privind administrarea specială
Emiterea de reglementări privind administrarea specială
Transferul unui participant de la un fond la un alt fond
Viramentul de lichidități bănești în cazul unui transfer
Emiterea de reglementări privind transferul participanților
Calitatea de participant la un fond
Actul individual de aderare la un fond
Contribuțiile angajatorului la un fond
Identificarea contribuțiilor pe baza codului numeric personal
Drepturile și obligațiile participanților la un fond
Forma cadru a actului individual de aderare și modificarea acesteia
Nivelul contribuțiilor plătite la un fond și regimul fiscal al acestora
Încetarea plății
Proprietarul activului personal
Convertirea în unități de fond
;
se încarcă...