Elementele obligatorii ale prospectului | Lege 1/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Schema de pensii ocupaționale și prospectul - Prospectul -
ARTICOLUL 49
Elementele obligatorii ale prospectului

(1) Prospectul este elaborat și propus de către administrator, care furnizează toate informațiile privind acesta.

(2) Administratorul trebuie să obțină autorizarea prospectului de către A.S.F.

(3) Prospectul conține obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea și sediul administratorului;

b) informații despre fond, depozitar și auditorul financiar;

c) termenii și condițiile schemei de pensii ocupaționale și ale contractului de administrare;

d) principiile și politica de investiții aplicate unitar tuturor schemelor de pensii ocupaționale;

e) riscurile financiare, tehnice și de altă natură;

f) natura și distribuția riscurilor prevăzute la lit. e);

g) împărțirea între participanți a rezultatelor din investiții în mod proporțional cu numărul de unități de fond deținute de către aceștia;

h) dreptul exclusiv de proprietate al participanților asupra activului personal existent în conturile individuale sau amânarea momentului la care se naște acest drept în situația existenței unor clauze referitoare la vesting;

i) condițiile privind plata contribuțiilor;

j) condițiile de acordare a contravalorii activului personal în caz de invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie;

k) periodicitatea și procedura de raportare către participanți;

l) condițiile și procedurile de încetare a participării la fond și de transfer la un alt fond;

m) informații privind modul și măsura în care factorii de mediu, climatici, sociali și cei legați de guvernanță corporativă sunt luați în considerare în cadrul politicii de investiții;

n) indicații cu privire la modul în care pot fi obținute informații suplimentare.

(4) În cazul în care schema de pensii ocupaționale și/sau prospectul prevăd clauze referitoare la vesting, angajatul poate începe să contribuie doar ulterior datei la care acesta dobândește dreptul de proprietate asupra activului personal.

(5) În cazul aplicării clauzei privind vestingul, administratorul returnează angajatorului contravaloarea activului personal al unui participant, mai puțin deducerile legale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2020:
Regulile prudențiale
Obligații în scopul protejării intereselor participanților și moștenitorilor acestora
Emiterea de reglementări privind regulile prudențiale
Comisionul de administrare
Veniturile administratorului
Emiterea de reglementări privind finanțarea activității administratorului
Elementele constitutive ale schemei de pensii ocupaționale
Aderarea angajaților proprii la o schemă de pensii ocupaționale
Emiterea de reglementări privind schema de pensii ocupaționale
Prospectul fondului
Elementele obligatorii ale prospectului
Încasarea de contribuții
Autorizarea prospectului
Modificarea prospectului
Retragerea autorizării prospectului
Retragerea autorizării fondului în cazul retragerii autorizării prospectului
Emiterea de reglementări privind prospectul fondului
Înființarea fondului
Date de identificare ale fondului
Contractul de societate
Contractul de administrare
;
se încarcă...