Dobândirea și proveniența capitalului | Lege 1/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administratorul - Cerințe privind organizarea -
ARTICOLUL 18
Dobândirea și proveniența capitalului

(1) Administratorul sau o persoană afiliată acestuia poate achiziționa acțiuni ale altui administrator, numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F. și cu respectarea legislației din domeniul concurenței, sub sancțiunea nulității absolute a actului.

(2) Capitalul social al administratorului nu poate proveni din împrumuturi sau credite și nu poate fi grevat de sarcini.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2020:
Aprobarea cererii pentru autorizarea de constituire
Respingerea cererii pentru autorizarea de constituire
Înregistrarea societății de pensii la registrul comerțului
Obținerea autorizării de administrare
Decizia de retragere a autorizării de administrare
Modificarea documentelor care au stat la baza autorizării de administrare
Obligația administratorului de a păstra pe întreaga durată de funcționare condițiile avute în vedere la autorizarea de către ASF
Emiterea de reglementări privind autorizarea administratorilor
Capitalul social minim al administratorului
Acțiunile administratorului
Dobândirea și proveniența capitalului
Fuziunea sau divizarea administratorului
Acționariatul administratorului
Achizițiile
Cerințe pentru structura de conducere/persoanele care dețin funcții cheie
Emiterea de reglementări privind organizarea administratorilor
Cerințe generale de guvernanță
Politica de remunerare
Separarea funcțiilor
Funcția de audit intern
Funcția actuarială
;
se încarcă...