Ministerul Sănătății și Familiei

Ordinul nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale

Modificări (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2002 până la 16 ianuarie 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1226/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Ministrul sănătății și familiei,

având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică și ale art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 426/2001,

văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică nr. DB 3.421 din 1 aprilie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare, Modificări (1)

emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Condițiile de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deșeurilor rezultate din activitățile medicale, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă utilizarea următoarelor formulare prevăzute în anexele nr. 4-7: formular pentru înscrierea cântăririlor trimestriale pentru fiecare secție, compartiment sau laborator, chestionar pentru evaluarea sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale, formular de identificare pentru transport și eliminare finală, tabele centralizatoare pentru cantitățile de deșeuri rezultate din activități medicale, produse în secții, compartimente și laboratoare.

Art. 5. -

Se aprobă utilizarea pictogramei "Pericol biologic" prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

În toate unitățile sanitare activitățile legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale fac parte din obligațiile profesionale și vor fi înscrise în fișa postului fiecărui salariat.

Art. 8. -

Sumele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al fiecărei unități sanitare.

Art. 9. -

Introducerea și aplicarea prevederilor prezentului ordin și elaborarea planului anual privind gestionarea deșeurilor sunt obligatorii pentru obținerea autorizației sanitare sau pentru acreditarea unităților sanitare.

Art. 10. -

(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin unitățile în care se desfășoară activități medicale vor elabora, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale.

(2) Planul de gestionare prevăzut la alin. (1) este analizat și actualizat anual.

(3) Planul de gestionare prevăzut la alin. (1) este cuprins în documentația necesară pentru autorizarea sanitară a unităților în care se desfășoară activități medicale.

Art. 11. -

În termen de 6 luni de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătății și Familiei va elabora standardul național care aprobă metodele specifice de testare a rezistenței la acțiuni mecanice pentru recipientele de colectare a deșeurilor înțepătoare-tăietoare, rezultate din activitatea medicală, de producție românească.

Art. 12. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

Direcția generală de sănătate publică, Direcția generală a bugetului sănătății, Inspecția Sanitară de Stat, Institutul de Sănătate Publică București, ministerele cu rețea sanitară proprie și unitățile care desfășoară activități medicale, indiferent de forma de organizare, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 663/1999 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale.

Art. 15. -

Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

București, 1 aprilie 2002.

Nr. 219.

ANEXA Nr. 1

NORME TEHNICE
privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIA
de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale

ANEXA Nr. 3

CONDIȚII
de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deșeurilor rezultate din activitățile medicale

ANEXA Nr. 4

(Se completează pentru fiecare secție/laborator/compartiment)

                  FORMULAR
    pentru înscrierea cântăririlor trimestriale pentru fiecare secție,
              compartiment sau laborator

  1. Unitatea sanitară ........................................................
                (denumirea completă, localitatea, județul)
  2. Secția/compartimentul/laboratorul în care s-au făcut cântăririle .........
................................................................................
               (denumirea completă)
  3. Numărul mediu de paturi ocupate în perioada investigației-sondaj .........
  4. Numărul total de paturi pe secție/compartiment ...........................
  5. Tabelul de înscriere a cântăririlor:

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-                     -     Cântăriri (kg)      -
-                     +¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦+
-                     - I - II - III - IV - V - VI -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+
-Data cântăririi              -   -   -   -   -   -   -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+
-Ora cântăririi              -   -   -   -   -   -   -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+
-Deșeuri menajere             -   -   -   -   -   -   -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+
-Deșeuri infecțioase            -   -   -   -   -   -   -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+
-Deșeuri înțepătoare-tăietoare       -   -   -   -   -   -   -
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+
-Numele (scris lizibil) și semnătura    -   -   -   -   -   -   -
-membrului echipei care a făcut cântăririle-   -   -   -   -   -   -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦-

  6. Observații ...............................................................
...............................................................................

ANEXA Nr. 5

(Se completează pentru întreaga unitate sanitară)
CHESTIONAR
pentru evaluarea sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate
din activitățile medicale
1. Unitatea sanitară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea completă, localitatea, județul)
2. Numărul total de paturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Numărul mediu de paturi ocupate la data investigației-sondaj . . . . . . . . .
4. Specificați dacă se folosesc ambalaje corespunzătoare pentru fiecare tip de deșeuri, conform normelor tehnice. Răspundeți cu DA sau NU în dreptul fiecărei situații menționate la lit. a)-d):
a) sac galben pentru deșeuri infecțioase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
b) cutie din carton, prevăzută în interior cu sac din plastic, pentru deșeuri infecțioase . . . . . . . . ;
c) cutie din material rezistent la acțiuni mecanice, cu închidere temporară și definitivă, pentru deșeuri înțepătoare-tăietoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
d) sac negru pentru deșeuri asimilabile celor menajere . . . . . . . . . . . . . . .
5. Descrieți cum se face transportul deșeurilor în interiorul unității până la spațiul de depozitare temporară (manual sau cu căruciorul, cu liftul sau pe scări etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Se folosesc containere mobile cu pereți rigizi în spațiul de depozitare temporarăș Răspundeți cu DA sau NU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Descrieți spațiile de depozitare temporară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Materialele și tehnicile de dezinfecție folosite pentru containerele mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Modul de eliminare finală a deșeurilor periculoase. Răspundeți cu DA sau NU în dreptul fiecărei situații menționate la lit. a)-e):
a) ardere în crematoriul spitalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
b) ardere în aer liber sau în instalații improvizate . . . . . . . . . . . . . . . . ;
c) ardere în crematoriul altei unități sanitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
d) depozitare în depozitul municipal a deșeurilor trimise fără aplicarea tratamentelor de neutralizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
e) depozitare în depozitul municipal a deșeurilor trimise după aplicarea tratamentelor de neutralizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
f) incinerator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
g) depozitul pentru deșeuri periculoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
h) altele, precizați . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Numărul de cazuri noi de boală diagnosticate la personalul unității într-un an:
a) hepatita A . . . . . . . . . . ; c) hepatita non A non B . . . . . . . . . . ;
b) hepatita B . . . . . . . . . . ; d) plăgi tăiate/înțepate . . . . . . . . .
11. Numărul mediu de angajați în anul respectiv (se calculează astfel: numărul total de angajați lunar timp de 12 luni împărțit la 12) . . . . . . . . . . . .
Numele (scris lizibil) și semnătura coordonatorului echipei de investigație . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . .

Modificări (1)

ANEXA Nr. 6

FORMULAR
de identificare pentru transport și eliminare finală
(se completează în 3 exemplare)
1. Datele de identificare a unității producătoare de deșeuri periculoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea completă și adresa)
2. Datele de identificare a agentului economic prestator de servicii de transport, conform contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea completă, adresa, numărul de înmatriculare la registrul comerțului)
3. Datele de identificare a agentului economic prestator de servicii de eliminare finală, conform contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea completă, adresa, numărul de înmatriculare la registrul comerțului)
4. Cantitatea de deșeuri periculoase trimisă, transportată și eliminată (kg) . . . . . . . . . . . . . . .
5. Data și ora predării pentru transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Numele (scris lizibil) și semnătura persoanei care a predat deșeurile periculoase pentru transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Numele (scris lizibil) și semnătura persoanei care a primit deșeurile periculoase pentru transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Data și ora predării pentru eliminarea finală . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Numele (scris lizibil) și semnătura persoanei care a predat deșeurile periculoase spre eliminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Numele (scris lizibil) și semnătura persoanei care a primit deșeurile periculoase spre eliminare
11. Data și ora eliminării finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Procedura de eliminare finală utilizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Numele (scris lizibil) și semnătura persoanei responsabile din partea agentului economic care efectuează eliminarea deșeurilor periculoase . . . . . . . .

NOTĂ:

Exemplarul 1, semnat de producător și transportator, rămâne la producător.

Exemplarul 2, semnat de producător, transportator și de agentul economic care asigură eliminarea finală, rămâne la agentul economic.

Exemplarul 3, semnat de producător, transportator și agentul economic care asigură eliminarea finală, se trimite la producător.

ANEXA Nr. 7

TABELE CENTRALIZATOARE
pentru cantitățile de deșeuri rezultate din activități medicale, produse în secții, compartimente și laboratoare

Denumirea completă a unității sanitare ......................................

Perioada în care s-a efectuat investigația-sondaj ...........................

1. Tabel centralizator pe secții, compartimente, laboratoare

Nr. crt. Secția/compartimentul/ laboratorul1) Numărul mediu de paturi ocupate într-un interval de 24 de ore2) Cantitatea totală de deșeuri, pe categorii, în kg/48 h Cantitatea medie pe secțiile cu paturi, în kg/(pat ocupat x 24 h)
Infecțioase Înțepătoare- tăietoare Asimilabile celor menajere Infecțioase Înțepătoare- tăietoare Asimilabile celor menajere
1.
2.
3.
...
...
...
TOTAL pe secții, compartimente, laboratoare, pe categorii: Nu se completează Nu se completează Nu se completează Nu se completează

1) Se înscriu toate secțiile cu paturi și toate compartimentele, laboratoarele etc. fără paturi.

2) Se completează numai la secțiile cu paturi.

2. Tabel centralizator pe întreaga unitate sanitară Modificări (1)

Numărul mediu de paturi ocupate pe spital într-un Cantitatea totală de deșeuri, pe categorii, pe întreaga unitate sanitară, în kg/48 h Cantitatea totală medie de deșeuri, pe categorii, pe întreaga unitate sanitară, în g/(pat ocupat x 24 h)
Infecțioase Înțepătoare- tăietoare Asimilabile celor menajere Infecțioase Înțepătoare- tăietoare Asimilabile celor menajere

Data completării ............................................................

Numele (scris lizibil) și semnătura coordonatorului echipei de investigație ................

ANEXA Nr. 8

"PERICOL BIOLOGIC"

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...