Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023 | Lege 5/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 11/01 -
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020-2023

- mii lei -
Capi-tol Sub-capi-tol Para-graf Grupa/ Titlu Arti-col Ali-neat Denumire indicator Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023
A B 1 2 3 4
0001 05 VENITURI - TOTAL 41.157.251 42.126.260 45.839.884 49.691.815
0002 05 I. VENITURI CURENTE 38.472.776 41.789.207 45.493.393 49.335.969
1205 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 3.284.467 3.366.579 3.447.377 3.523.219
09 Venituri din contribuția datorata pentru medicamente finanțate din Fondul National unic de asigurări sociale de sanatate și din bugetul Ministerului Sanatatii 1.836.000 1.881.900 1.927.066 1.969.461
14 Venituri din contribuția datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat 1.446.686 1.482.853 1.518.441 1.551.847
15 Venituri din contribuția datorata penru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracte 1.781 1.826 1.870 1.911
2000 05 B. CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI 35.161.691 38.395.236 42.017.857 45.783.860
2005 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 1.610.910 1.804.979 1.989.627 2.191.439
03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate datorate de angajatori 800 820 840 858
12 Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru concedii și indemnizații 1.610.110 1.804.159 1.988.787 2.190.581
2105 CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR 33.550.781 36.590.257 40.028.230 43.592.421
03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate datorate de asigurați 32.940.302 35.932.095 39.321.844 42.838.136
16 Contribuția individuala de asigurări sociale de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuala 6.810 7.342 7.880 8.414
19 Contribuția individuala de asigurări sociale de sanatate datorata de persoanele care realizează venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu generează o persoana juridica 165 178 191 204
22 Contribuția individuala de asigurări sociale de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole 6.682 7.204 7.732 8.256
25 Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurați 3.715 4.005 4.298 4.590
26 Contribuția individuala de asigurări sociale de sanatate datorata de persoanele care realizează venituri obținute dintr-o asociere cu o persoana juridica 36 39 41 44
29 Contribuția de asigurări sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportiva 11.070 11.934 12.809 13.677
49 Contribuții de asigurări sociale de sanatate aferente declarației unice 582.001 627.460 673.435 719.100
2900 05 C. VENITURI NEFISCALE 26.618 27.392 28.159 28.890
3000 05 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.547 1.592 1.637 1.679
3005 VENITURI DIN PROPRIETATE 903 929 955 980
50 Alte venituri din proprietate 903 929 955 980
3105 VENITURI DIN DOBÂNZI 644 663 682 699
03 Alte venituri din dobânzi 644 663 682 699
3600 05 C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 25.071 25.800 26.522 27.211
3605 DIVERSE VENITURI 25.071 25.800 26.522 27.211
50 Alte venituri 25.071 25.800 26.522 27.211
4100 05 IV. SUBVENȚII 2.572.871 337.053 346.491 355.846
4200 05 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 2.572.871 337.053 346.491 355.846
4205 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 2.572.859 337.053 346.491 355.846
26 Subvenții primite de bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru echilibrare 2.254.752
53 Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii 318.107 337.053 346.491 355.846
4305 SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 12
06 Contribuții de asigurări de sanatate pentru persoane care se afla în concediu medical din cauza de accidente de munca și boli profesionale 11
13 Contribuții din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporara de munca din cauza accident de munca sau boala profesionala 1
4805 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 111.604
02 Fondul Social European (FSE) 111.604
08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI 2.451
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 2.451
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) 2.451
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 41.045.870 41.264.969 42.872.430 44.882.170
II. Credite bugetare 41.045.877 41.264.969 42.872.430 44.882.170
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 41.040.870 41.259.969 42.867.430 44.877.170
II. Credite bugetare 41.040.877 41.259.969 42.867.430 44.877.170
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 310.000 314.150 323.575 333.282
II. Credite bugetare 310.000 314.150 323.575 333.282
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 29.245.176 29.400.000 30.959.909 33.000.000
II. Credite bugetare 29.245.176 29.400.000 30.959.893 33.000.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 4.000 2.500 2.500 2.500
II. Credite bugetare 4.000 2.500 2.500 2.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
II. Credite bugetare 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 140.444 1.996 40.091
II. Credite bugetare 140.451 1.996 40.107
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.250 1.323 1.355 1.388
II. Credite bugetare 1.250 1.323 1.355 1.388
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
5005 CHELTUIELI - TOTAL
I. Credite de angajament 41.043.426 41.264.969 42.872.430 44.882.170
II. Credite bugetare 41.043.426 41.264.969 42.872.430 44.882.170
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 41.038.426 41.259.969 42.867.430 44.877.170
II. Credite bugetare 41.038.426 41.259.969 42.867.430 44.877.170
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 310.000 314.150 323.575 333.282
II. Credite bugetare 310.000 314.150 323.575 333.282
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 29.245.176 29.400.000 30.959.909 33.000.000
II. Credite bugetare 29.245.176 29.400.000 30.959.893 33.000.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 4.000 2.500 2.500 2.500
II. Credite bugetare 4.000 2.500 2.500 2.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
II. Credite bugetare 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 138.000 1.996 40.091
II. Credite bugetare 138.000 1.996 40.107
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.250 1.323 1.355 1.388
II. Credite bugetare 1.250 1.323 1.355 1.388
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 41.043.426 41.264.969 42.872.430 44.882.170
II. Credite bugetare 41.043.426 41.264.969 42.872.430 44.882.170
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 41.038.426 41.259.969 42.867.430 44.877.170
II. Credite bugetare 41.038.426 41.259.969 42.867.430 44.877.170
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 310.000 314.150 323.575 333.282
II. Credite bugetare 310.000 314.150 323.575 333.282
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 29.245.176 29.400.000 30.959.909 33.000.000
II. Credite bugetare 29.245.176 29.400.000 30.959.893 33.000.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 4.000 2.500 2.500 2.500
II. Credite bugetare 4.000 2.500 2.500 2.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
II. Credite bugetare 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 138.000 1.996 40.091
II. Credite bugetare 138.000 1.996 40.107
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.250 1.323 1.355 1.388
II. Credite bugetare 1.250 1.323 1.355 1.388
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
6605 SĂNĂTATE
I. Credite de angajament 39.543.426 39.664.969 41.272.430 43.282.170
II. Credite bugetare 39.543.426 39.664.969 41.272.430 43.282.170
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 39.538.426 39.659.969 41.267.430 43.277.170
II. Credite bugetare 39.538.426 39.659.969 41.267.430 43.277.170
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 310.000 314.150 323.575 333.282
II. Credite bugetare 310.000 314.150 323.575 333.282
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 29.245.176 29.400.000 30.959.909 33.000.000
II. Credite bugetare 29.245.176 29.400.000 30.959.893 33.000.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 4.000 2.500 2.500 2.500
II. Credite bugetare 4.000 2.500 2.500 2.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
II. Credite bugetare 9.840.000 9.940.000 9.940.000 9.940.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 138.000 1.996 40.091
II. Credite bugetare 138.000 1.996 40.107
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.250 1.323 1.355 1.388
II. Credite bugetare 1.250 1.323 1.355 1.388
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
6805 ASIGURĂRI ȘI ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I. Credite de angajament 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
II. Credite bugetare 1.500.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
9905 EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 113.825 861.291 2.967.454 4.809.645
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 2.444
II. Credite bugetare 2.451
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.444
II. Credite bugetare 2.451
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.444
II. Credite bugetare 2.451
6608 SĂNĂTATE
I. Credite de angajament 2.444
II. Credite bugetare 2.451
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 2.444
II. Credite bugetare 2.451
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.444
II. Credite bugetare 2.451

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 5/2020:
BUGETUL DE STAT pe anii 2020 2023 SINTEZA
SINTEZA cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz pe anii 2020 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2020
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
;
se încarcă...