SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare | Lege 5/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 11/04 -
SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / instrument / facilitate Valoarea totală Realizări până în anul 2017 Realizări 2018 Execuție preliminată 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 Anii următori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 187.428 4.836 0 61 140.444 1.996 40.091 0 0
II. Credite bugetare 187.428 4.836 0 38 140.451 1.996 40.107 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
I. Credite de angajament 4.836 4.836 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.836 4.836 0 0 0 0 0 0 0
66055602 Programe din Fondul Social European(FSE)
1704 Imbunatarirea și creșterea calitatii eficientei și a serviciilor de la nivelul caselor de asigurări de sanatate prin dezvoltarea unui sistem de control intern și de management al calitatii
I. Credite de angajament 4.836 4.836 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.836 4.836 0 0 0 0 0 0 0
66055602
6605560201 Finanțarea naționala
I. Credite de angajament 585 585 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 585 585 0 0 0 0 0 0 0
66055602
6605560202 Finanțarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.315 3.315 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.315 3.315 0 0 0 0 0 0 0
66055602
6605560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 936 936 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 936 936 0 0 0 0 0 0 0
66055802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 174.996 0 0 0 132.909 1.996 40.091 0 0
II. Credite bugetare 174.996 0 0 0 132.893 1.996 40.107 0 0
66055802 Programe din Fondul Social European (FSE)
13953 Sistem integrat de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate
I. Credite de angajament 174.996 0 0 0 132.909 1.996 40.091 0 0
II. Credite bugetare 174.996 0 0 0 132.893 1.996 40.107 0 0
66055802
6605580201 Finanțarea naționala
I. Credite de angajament 28.028 0 0 0 21.292 320 6.416 0 0
II. Credite bugetare 28.028 0 0 0 21.289 320 6.419 0 0
66055802
6605580202 Finanțarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 146.968 0 0 0 111.617 1.676 33.675 0 0
II. Credite bugetare 146.968 0 0 0 111.604 1.676 33.688 0 0
66055815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 5.133 0 0 42 5.091 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.133 0 0 26 5.107 0 0 0 0
66055815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
12114 Programul interoperabilitatea europeana pentru instituțiile de asigurări sociale din Romania (ESSIR)
I. Credite de angajament 581 0 0 42 539 0 0 0 0
II. Credite bugetare 581 0 0 26 555 0 0 0 0
66055815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
13924 Portalul Asigurărilor de Sănătate Open Source pentru EESSI (Open Source Healthcare Insurance Gateway for EESSI)
I. Credite de angajament 4.552 0 0 0 4.552 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.552 0 0 0 4.552 0 0 0 0
66055815
6605581501 Finanțarea naționala
I. Credite de angajament 1.642 0 0 13 1.629 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.642 0 0 8 1.634 0 0 0 0
66055815
6605581502 Finanțare externa nerambursabila
I. Credite de angajament 2.463 0 0 19 2.444 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.463 0 0 12 2.451 0 0 0 0
66055815
6605581503 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.028 0 0 10 1.018 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.028 0 0 6 1.022 0 0 0 0
66085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 2.463 0 0 19 2.444 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.463 0 0 12 2.451 0 0 0 0
66085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
12114 Programul interoperabilitatea europeana pentru instituțiile de asigurări sociale din Romania (ESSIR)
I. Credite de angajament 282 0 0 19 263 0 0 0 0
II. Credite bugetare 282 0 0 12 270 0 0 0 0
66085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
13924 Portalul Asigurărilor de Sănătate Open Source pentru EESSI (Open Source Healthcare Insurance Gateway for EESSI)
I. Credite de angajament 2.181 0 0 0 2.181 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.181 0 0 0 2.181 0 0 0 0
66085815
6608581502 Finanțare externa nerambursabila
I. Credite de angajament 2.463 0 0 19 2.444 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.463 0 0 12 2.451 0 0 0 0

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 5/2020:
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021 2023
CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2020
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
;
se încarcă...